INTRODUCTION
 • Khóa học này dành cho những Bạn nhỏ đã vượt qua khóa học cơ bản Nói trước công chúng, khóa học này giả định rằng bạn đã biết những điều cơ bản về bài phát biểu – tổ chức và sắp xếp – nhưng không nhất thiết đã phát triển đầy đủ các kỹ năng thuyết trình của bạn.
 • Khóa học bao gồm các dạng bài phát biểu khác nhau được thực hiện trong các dịp và vai trò khác nhau như bài phát biểu của MC, bài phát biểu của chuyên gia, bài phát biểu của nhà lãnh đạo, bài phát biểu của đạo diễn… Người học sẽ chuẩn bị bài phát biểu trong một tuần và thực hiện trong tuần tiếp theo.
 • Kỹ năng Giao tiếp & Nói trước Công chúng nâng cao – Nói một cách tự tin này nhằm mục đích chuẩn bị cho Bạn nhỏ khả năng cung cấp các dạng bài phát biểu khác nhau được thực hiện bởi các vai trò khác nhau.
TARGET LEARNERS
 • Bạn đã từng học khóa học Nói trước công chúng trước đây tại EIY Public Speaking & Professional Development hoặc các trung tâm khác.
 • Bạn đã thực hành kỹ năng Nói trước đám đông ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
 • Việc học của bạn đòi hỏi bạn phải thuyết phục người khác mua ý tưởng của bạn và diễn thuyết trong nhiều tình huống nói trước đám đông.
 • Bạn cam kết nâng cấp bài Nói trước công chúng lên cấp độ nâng cao vì kỹ năng này là kỹ năng bắt buộc phải có đối với mọi chuyên gia và lãnh đạo tương lai.
OBJECTIVES
 • Trang bị các kỹ năng Giao tiếp & Nói trước công chúng nâng cao như kể chuyện, MC, thuyết phục, thảo luận nhóm, phát biểu thông tin, nói ngẫu hứng, phát biểu lãnh đạo, phát biểu chuyên môn, phát biểu giám đốc …
 • Trang bị kỹ năng tranh luận, tự tin, thực hiện dự án, lãnh đạo, cộng tác, bán hàng, giảng dạy … bằng cách tham gia các dự án ngoài trời & lớp học hàng tuần.

COURSE OUTLINE:

 • Bài phát biểu của nhà lãnh đạo
 • Trở thành MC chuyên nghiệp
 • Bài phát biểu của chuyên gia
 • Bài phát biểu của CEO
 • Một buổi làm giáo viên
 • Bán ý tưởng cho nhà đầu tư
 • Kỹ năng giao tiếp cho nhà lãnh đạo

Kids Speak Confidently

Tuition Fee:

 • 9,800,000 VND/ course/ 6 months (Offline)

Discount information for early birds: 

EARLY BIRD DISCOUNT
Timeline 1 learner 2-3 learners 4-6 learners
3 weeks before start date 9% 15% Special offer
2 weeks before start date 6% 10%
1 week before start date 4% 8%
Less than 7 days 0% 0%
 • If a learner registers 4 weeks before the course starts, there is 15% discount. If a learner registers 8 weeks before the course starts, there is 25% discount.
 • If a learner registers two courses and above at the same time, there will be a half-year membership offer at advanced EIY Toastmasters club.
 • If learner has enrolled course at EIY before, early bird discount will be applicable for the next course plus 3% discount at any time.
Schedule
COURSE NAME COURSE CODE SCHEDULE
Kids Speak Confidently APSK TBC

Contact EIY Public Speaking & Professional Development for incoming courses’ schedules.

REGISTER NOW!