Ceo EIY Nguyễn Ngọc Lan Anh: đi vào thị trường “siêu ngách” – huấn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh

|