CEO & Founder EIY Nguyễn Ngọc Lan Anh: Hành trình khởi nghiệp đơn độc, từng bước vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân

|