Nguyễn Ngọc Lan Anh, nhà sáng lập EIY: Vượt qua nỗi sợ đứng trước đám đông, đi vào ngách “thuyết trình tiếng Anh”

|